top of page

WELKOM

Welkom, mijn naam is Alex van Stipriaan.

Ik ben hoogleraar Caraïbische geschiedenis, evenals initiator en adviseur van interculturele
en erfgoed-projecten.

De eerste tien jaar van leven ben ik opgegroeid in Gent (België), daarna woonde ik in Eindhoven, Den Haag en sinds 1974 in Amsterdam. Suriname is mijn tweede thuis, maar concurreert met de Nederlandse Cariben en Brazilië.

Sinds 1986 werk ik bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, vanaf 1997, als hoogleraar. Ook was ik tot 2014 tien jaar verbonden aan het Tropenmuseum in Amsterdam. Naast het universitaire werk doe ik maatschappelijke (onderzoeks)projecten op historisch, sociaal en cultureel gebied. Begin 2021 ben ik met pensioen gegaan, waardoor ik nog veel meer tijd heb voor onderzoek en maatschappelijke projecten.

Ik houd me vooral bezig met de geschiedenis, culturen en kunst van/in het Caraïbisch gebied en zijn diaspora’s, met name in Suriname, Nederlandse Cariben en Nederland en in het algemeen het gebied dat wel als de Black Atlantic wordt aangeduid.

Op deze site is een belangrijk deel van mijn activiteiten in de loop der tijden te vinden, zoals publicaties, projectbeschrijvingen, research & onderwijs en media-producties.

Welcome, my name is Alex van Stipriaan.

I am professor of Caribbean history, initiator of   as well as advisor to inter-cultural and heritage projects.

The first ten years of my life I lived in Ghent (Belgium) , wehereafter followed Eindhoven, The Hague and since 1974 Amsterdam, where I still live. Suriname is my second home, however, competes with the Dutch Caribbean and Brazil.

Since 1986 I am affiliated to the Erasmus University of Rotterdam, since 1997 as professor. I also worked ten years for the Tropenmuseum in Amsterdam, until 2014. For some time I combined my university work with historical, social and cultural (research) projects outside of academia. Since I retired, beginning of 2021, I even have more time for research and other projects.

My field is history, cultures and art of/in the Caribbean and its diasporas, particularly Suriname, the Dutch Caribbean and the Netherlands, and more generally the field which is known as the Black Atlantic.

On this site a large number of my activities over time can be found, such as publications, project descriptions, research & education and media productions.

DSC0503-2-639x1024.jpg
_DSC0538 (2).JPG

Welkom, mijn naam is Alex van Stipriaan.

Ik ben hoogleraar Caraïbische geschiedenis, evenals initiator en adviseur van interculturele
en erfgoed-projecten.

De eerste tien jaar van leven ben ik opgegroeid in Gent (België), daarna woonde ik in Eindhoven, Den Haag en sinds 1974 in Amsterdam. Suriname is mijn tweede thuis, maar concurreert met de Nederlandse Cariben en Brazilië.

Sinds 1986 werk ik bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, vanaf 1997, als hoogleraar. Ook was ik tot 2014 tien jaar verbonden aan het Tropenmuseum in Amsterdam. Naast het universitaire werk doe ik maatschappelijke (onderzoeks)projecten op historisch, sociaal en cultureel gebied. Sinds 1 jan. 2021 ben ik met pensioen, waardoor ik nog meer tijd heb voor onderzoek en andere projecten.

Ik houd me vooral bezig met de geschiedenis, culturen en kunst van/in het Caraïbisch gebied en zijn diaspora’s, met name in Suriname, Nederlandse Cariben en Nederland en in het algemeen het gebied dat wel als de Black Atlantic wordt aangeduid.

Op deze site is een belangrijk deel van mijn activiteiten in de loop der tijden te vinden, zoals publicaties, projectbeschrijvingen, research & onderwijs en media-producties.

bottom of page